Tin nổi bật
Hoạt động lãnh đạo
Hoạt động lãnh đạo
    Thực hiện Kế hoạch số: 22/KH-UBND xã Đăk Ui, về việc mở Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các thanh thiếu niên trên địa bàn xã Đăk Ui năm 2021. Ngày 24/06/2022; UBND xã Đăk Ui phối hợp ...
Kinh tế - Chính trị - Xã Hội
Kinh tế - Chính trị - Xã Hội
    Thực hiện Kế hoạch số: 22/KH-UBND xã Đăk Ui, về việc mở Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các thanh thiếu niên trên địa bàn xã Đăk Ui năm 2021. Ngày 24/06/2022; UBND xã Đăk Ui phối hợp ...
THÔNG TIN HUYỆN ĐẮK HÀ
THÔNG TIN HUYỆN ĐẮK HÀ
    Thực hiện Kế hoạch số: 22/KH-UBND xã Đăk Ui, về việc mở Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các thanh thiếu niên trên địa bàn xã Đăk Ui năm 2021. Ngày 24/06/2022; UBND xã Đăk Ui phối hợp ...
An Ninh - PHÁP LUẬT
An Ninh - PHÁP LUẬT
    Thực hiện Kế hoạch số: 22/KH-UBND xã Đăk Ui, về việc mở Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các thanh thiếu niên trên địa bàn xã Đăk Ui năm 2021. Ngày 24/06/2022; UBND xã Đăk Ui phối hợp ...
Văn bản - Thông Báo Mới
THỜI SỰ
Thông Tin Thị Trường
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 62
Năm 2023 : 41.217
Thư viện ảnh